Uw privacy is belangrijk voor ons!

Wij verwerken een aantal persoonsgegevens van u voor de volgende doelen:

  • om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
  • ter behartiging van de belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
  • voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
  • voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
  • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
    kunnen voeren;
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Deze persoonsgegevens delen wij enkel met derden indien dit nodig is voor de uitvoering vanonze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of vragen dezeover te dragen.

Dit verzoek kan u indienen via mail aaninfo@mathieukerckhofstrailers.be
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan u ook via deze weg dit aan ons melden.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35,BE-1000 Brussel).

Deze Privacy verklaring is van toepassing tot de verwerking van uw persoonsgegevens door

Mathieu Kerkhofs trailers
Indurstrieterrein Kanaal-Noord 1712, 3960 Bree